Viva Research Park
star_border

Како беше направено истражувањето за здрави производи

Квалитетот на внатрешниот воздух стана се повеќе важно.И градежните материјали има значајно влијание на неговиот квалитет.ЗатоаBaumitдо лансираше проектот"ЗдравоЖивеење"за да се научи за влијанието од материјалите на благосостојбата и здравјето на тие што ги користат.Во Вопфинг, Австрија, е направен најголемиот парк во Европа за споредба на градежните материјали. За повеќе од 2 години интензивно мерење, повеќе од 5 милиони податоци се собрани и пресметани.

„Ние сакаме луѓето да се чувствуваат здраво и свежо во нивните домови.“Роберт Шмид,сопственик на Баумит.

Исти услови

Десет куќички се изградени, и две други се во фаза на градење.Градбите имаар исти димензии, и се изградени од различни материјали.Собирањето на податоците се од 9 градби при различни симулирани услови.Мерењата се комплетно автоматизирани, и се собираат во 10-тата конструкција како е вградено контролен уред.

Výskumný park Viva na stavebné materiály

Анализа на податоците

Собирањето податоци од индивидуалните градби е анонимно. Генерираните податоци се испраќаат кај надворешни партнери(Технички Универзитет во Пинкафелд, Австриски Институт за Здравје и Еколошки згради, и Медицинскиот Факултет во Виена)каде што потоа се оценуваат.Нивното влијанир на здравјето и животниот комфор исто така се оценува.Повеќе од 30 илјади различни мерења се собираат за една конструкција неделно.

Výskumný park Viva_meranie dát

Испитани податоци

Покрај анализата за квалитетот на внатрешниот воздух, индивидуални параметри од медицнска гледна точка кои што се разгледуваат:внатрешна клима, воздушни јони, VOC (количина на штетни материи),бучава,миризба.Исто така анализирани се алергиски реакции,Allergic reactions, замор,стрес или квалитет на спиење.Заштеда на енергија, акумулација, разлика на температура, сезонски промени, абсорпција и паропропустливост на градежните материјали исто така се мерат.

Практични резултати

Letné horúčavy a zateplenie
Летни жештини

Дали знаете како да се изборите со летните горештини? Можете свежината да ја задржите подолго со термички изолирани куќи.

Повеќе
Zateplenie udržiava teplo v zime
Студенило за време на зимските денови

Што ќе се случи ако греењето за време на зимските денови е откажано? Дознајте кои типови на куќи имаат можност подолго да ја чуваат топлината.

Повеќе
Vlhkosť v interiéri
Влажност во интериерите.

Влажноста во интериерот треба да се движи во граница од 40 до 60 %. Како различните градежни материјали влијаат на регулирање на влажноста?

Повеќе
Výskumné domy VivaPark
Споредба на куќите

Различни типови на конструкции и материјали и нивно влијание на нашето здравје и животен комфор. Дознајте како да играите здрава куќа.

Повеќе

Како да изградите здрав дом?

Типот на конструкцијата и квалитетот на употребените материјали има значајно влијание на животот на човекот и квалитетот на живеење.Резултатите од мерењето од истражувачкиот парк можат да се сумираат во три главно точки:

1. Термо изолацијата на прво место

Добро изолираната куќа носи многу предности.Во однод на заштеда на енергијата, постигнува подобри резултати и во други фиички параметри, и обезбедува термо комфорт на неговите жители.

  • Како различните конструкции се однесуваат при неуспешно греење?
  • Дали сакате да обезбедите пријатно студенило за време на летните горештини?
  • Која куќа ќе обезбеди пријатна топлина за време на зима?

Zateplenie domu

2. Тежината е битна

Masívna konštrukcia

За време на мерењата во истражувачкиот парк, најдобри резултато се постигнати со масивни термо-изолирани конструкции. Масивните материјали, како што се бетонот, традиционалните цигли, дрвото со голема густина, покажуваат повисок капацитет на акумулација.Во зимо, можат подобро ја воспостават топлината и во лето, во комбинација со термо-изолација, интериерот не се прегрева.

  • Комбинацијата од цигла и малтер е најдобриот избор за да се постигне оптимална клима во интериерот
  • Комбинацијата од бетон и малтер обезбедува добри звучни карактеристики, и заштита од формирање на електричен смог
  • Масивното дрво креира добри звучни услови во собата, и ја регулира внатрешната клима

3. Вредностите на интериерот се битни

Понекогаш, правилното вентилирање и греење не е доволно да се постигне оптималната влажност.Ѕидовите со малтер формираат голема површина која, ако материјалите се правилно одбрани, помага во регилирање на влажноста во просторијата без големи разлики. 
Се зависи од способноста на материјалот да ја абсорбира влажноста, и да ја враќа назад во слуќај на недоволна влажност.
Внатрешниот малтерBaumit Klima со дебелина од 2 cmзначајно помага во регулацијата на влажноста, и го намалува нивото на застапеност на организми кои што се штетни по нашето здравје.Луѓето најдобро се чувствуваат при влажност на воздухот во граници од 40до60 %.

Kvalitné vnútorné materiály