ETICS Baumit Star Resolution
star_border

Термоизолациски систем 
Baumit Star Resolution

Топлинската изолација на Baumit Star нуди повеќе простор за живот. Иновативната изолациона плоча со дебелина од 8 см ќе го обезбеди вашиот дом со иста заштита како вообичаената топлинска изолација со дебелина од 12 см. Тоа значи ист ефект на топлинска изолација со 30% помала дебелина на изолација! Системот за термичка изолација може да се комбинира со други изолации, доколку е потребно. Особено, ако се појават одредени специфични проблеми при дизајнирање архитектонски детали за откривање, опшивка итн.

 • Подобра топлинска изолација за 30%
 • Пониска дебелина на изолатор, повеќе простор за живот
 • Решение на специфични барања

Иновативен материјал

Izolačné dosky Resolution

Затворена клеточна структура на изолациски плочки Baumit StarTherm Resolution направена од стврднатa пена овозможува да се постигнат одлични топлински изолациски својства со мали дебелини (коефициент на топлинска спроводливост λD = 0,022 W (m.K)). Суровините што се користат за нивно производство спаѓаат во најстарите и најпознатите пластични материјали, а тоа гарантира висок квалитет и долг животен век. Изолациски плочки од дебелина од 5 см се опремени со 3 мм слој сив ЕПС од двете страни, со што се овозможува едноставна и брза обработка како при работа со вообичаен ЕПС.

Тенок систем

Мали дебелини на изолациски плочки претставуваат предност особено во случај на ограничен простор.

 • Детали за откривање и опшивка
 • Прозори, ролетни
 • Недоволен простор за користење на големи дебелини на изолацијата
 • Тераса / Лоѓија


Baumit производи

Состав на системот

Zateplenie Baumit Star Resolution
 1. Подлога

 2. Лепење: Лепак за лепење Baumit StarContact White

 3. Изолациска плоча: Baumit StarTherm Resolution

 4. Стаклена мрежа: Baumit StarTex

 5. Армирачки слој: Baumit StarContact бело

 6. Завршна обработка: Baumit NanoporTop, StarTop, PuraTop, SilikonTop итн.

Додатоци: Компоненти за зацврстување како што се Baumit Kotva S, Kotva STR U 2G и сè што е потребно за топлинско-изолациски системи (профили за цокле, профили за дизајнирање детали, експанзиони и аголни профили или компоненти за прицврстување).