How to renovate a facade with high water absorption
star_border

Реконструкција на фасадата – јако впивлив малтер

Во случај на екстремно абсорбирачка фасада, неопходно е да се нанесе прајмер пред да се нанесе крајниот слој.

2 чекори до нова фасада

Пред да нанесете нова завршна површина, нанесете посебен слој Baumit MultiPrimer и потоа ставете нова висококвалитетна фасадна боја.

Чекор 1

Silno nasiakavý podklad

Нанесување на основниот слој на Baumit Multi прајмер.

Чекор 2

Nová fasádna farba

Слој од нова боја за фасада Baumit StarColor, NanoporColor, SilikonColor.

Чекор по чекор инструкции

1. Што ни е потребно?

Obnova fasády - silno nasiakavý podklad

Потребен Baumit MultiPrimer, ваљак за боја, канта, ваљак за фасада или опрема за фасадно боење за да се користи апсорпцијата на составот.

2. Чистење на фасада

Vyčistenie fasády

Површината на фасадата мора да биде цврста и еднаква, без алги и пукнатини. Со четка се мијат прашливи и валкани фасади. Отстранете ги сите делови кои се лупат. Ако фасадата сеуште има други недостатоци, потребно е прво да ги отстраните.

3. Прајмер

Základn náter, hĺbkový základ

Во зависност од впивливоста на малтерот, разредувајте со вода 1: 1 до 1: 5 и добро мешајте.

4. Нанесување на производот

Penetrácia na silno nasiakavý podklad

Нанесете го прајмерот со четка, ваљак или спреј. При примена на повеќе слоеви, секогаш нанесувајте на сув слој. Времето на стврднување пред нанесувањето на дополнителна површина е најмалку 12 часа.

5. Нов слој на фасада

Nová fasádna farba

На чистата фасада нанесуваме два слоја високо квалитетна фасадна боја. Првиот слој се нанесува разреден со 10-15% вода. По пауза од мин. од 12 часа ние нанесуваме 1 до 2 слоја од фасадна боја по потреба. Дозволи мин. од 4 часа помеѓу секој слој.

6. Прскање на фасадна боја

Striekanie fasádnej farby

Боумит фасадната боја може да се нанесе и со помош на безвоздушно прскање. Овозможува брзо еднакво аплицирање на фасадната боја за кратко време дури и на поголеми површини.

Baumit производи

Видео со инструкции