Everything for your facade renovation
star_border

Сè за поправка на вашата фасада

  • Едноставно
  • Брзо
  • Квалитетно

Исто така, фасадата, за која редовно се грижите, ќе треба реновирање со текот на времето. Не е важно, без разлика дали станува збор за топлотна фасада или само малтерисана, не е важно, во која средина се наоѓа. Постојат повеќе можности, како да се реновира фасадата. Според состојбата на контаминација или оштетување, начинот на реновирање се одредува од едноставно осветлување на изгледот со слој до целосно реновирање. Реновирањето на фасадата со материјалите на Baumit и дава на вашата куќа ново лице повторно многу години.

Многу проблеми, едно решение

Znečistená fasáda
Контаминирана фасада

Депонираните нечистотии на фасадата формираат слој за поделба за следниве облоги. Адхезијата на нов слој е многу ниска. Неопходно е да се исчисти фасадата.

Контаминирана фасада
Pieskujúci povrch fasáy
Песочна површина

Песочните површини ја намалуваат стабилноста на нов слој и може да предизвикаат новоприменетата боја да не се прилепува на површината на фасадата

Сакам нова фасада
Silno nasiakavý povrch fasády
Силно апсорптивна фасада

Силно или нерамномерно апсорптивна основа може да предизвика појава на дамкив на новоприменетата боја на фасадата.

Реновирање на абсортивна фасада
Odlupujúci sa náter
Нерамен сло

Потребно е да се отстрани слојот пред примена на нова боја. Да се извршиусогласување нееднаквости со помош на мазнење

Да се поправи фасадата
Riasy na fasáde

Алги на фасадата

Фасадите мора да се спротивстават на различни временски влијанија, контаминација и напад на алги. Не е доволно само да се мие таквата фасада,  мора да се третира посебно.

mikrotrhlinky na fasáde

Пукнатини на фасада> 0,5 мм

Во случај на пукнатини со ширина поголема од 0,5 mm, потребно е веднаш да се делува бидејќи пенетрацијата на влага може да доведе до големо оштетување на фасадата.

Trhliny na fasáde

Пукнатини на фасада> 0,5 мм

Во случај на пукнатини со ширина поголема од 0,5 mm, потребно е веднаш да се делува бидејќи пенетрацијата на влага може да доведе до големо оштетување на фасадата.