Baumit MPI 25

Варово-цементен внатрешен малтер

  • Брза и едноставна изведба

  • Отпорен на влага

  • Паропропустен

Варијанти на производот

Baumit MPI 25