North Macedonia

Menu

clear

Select version

clear

Baumit UniPrimer

Универзален прајмер

Универзален прајмер за изедначување на впивловоста на подлогата за NanoporTop, StyleTop, SilikonTop, SilikatTop, GranoporTop, CreativTop, DuoTop, FeinTop, MosaikTop, EdelPutz, EdelPutz Extra и Spezial.

Варијанти на производот

Број на пакувања на палета
24
Рок на траење
12 месеци
Рок на траење
12 месеци
Baumit UniPrimer

Поврзани содржини