Baumit Finish

Импрегнација за Баумит Лазур

Транспарентна импрегнација на дисперзиона база за Baumit ArtLine Lasur.

  • Транспарентен и без сјај

  • Разредувач за Baumit Lasur

  • Дополнителна заштита

Варијанти на производот

Пропустливост на водена пареа
прибл. 50
Бруто густина
прибл. 1 kg/dm³
PH вредност
8.5
Време на сушење
макс. 12 часови при ниски температури и/или висок степена на влага во воздухот времето на сушење може значително да се продолжи
Потрошувачка
прибл. 0.08 - 0.1 l/m² на фина подлога
Пропустливост на водена пареа
прибл. 50
Бруто густина
прибл. 1 kg/dm³
PH вредност
8.5
Време на сушење
макс. 12 часови при ниски температури и/или висок степена на влага во воздухот времето на сушење може значително да се продолжи
Потрошувачка
прибл. 0.08 - 0.1 l/m² на фина подлога
Baumit Finish