North Macedonia

Menu

clear

Select version

clear

Baumit Finish

Импрегнација за Баумит Лазур

Транспарентна импрегнација на дисперзиона база за Baumit ArtLine Lasur.

  • Долготрајна заштита

  • Контрола на интезитетот на бојата

  • Отпорна на атмосферски влијанија

Варијанти на производот

Рок на траење
12 месеци
Рок на траење
12 месеци
Baumit Finish