Baumit StarContact

Системски лепак за лепење и армирање

Прашкаст цементен лепак за лепење и израмнување на стиропор фасадни плочи (EPS-F,EPS-F plus), плочи и ламели од камена волна и XPS плочите за подножје, како и за положување на Baumit Star-Tex мрежичката. Се користи и како маса за израмнување на бетонот. Системски лепак по ETAG 004.

  • Висока сила на лепење

  • Комеријално аплицирање

  • Добра обработливост

Пакување
25 kg вреќа
Број на пакувања на палета
48
Пропустливост на водена пареа
прибл. 18
Осушена густина на малтерот
прибл. 1440 kg/m³
Baumit StarContact