POS Pura

Allure Effect

Има тренд на многу интензивни нијанси на фасадата. Сепак, комбинирањето на архитектонската естетика со високите барања за енергетска ефикасност и издржливост до сега ги предизвикуваше сопствениците, дизајнерите и изведувачите на зградите. Бои и рендери: Сопствениците на зградите и дизајнерите кои сакаа интензивна шема на бои за фасадата, досега беа многу ограничени во изборот на бои - главно поради тоа што темните нијанси исчезнуваат, а сонцето предизвикува високи температури на површината на фасадата. 

Cool Pigments

Baumit PuraColor

Премиум фасадна боја

Baumit PuraTop

Премиум фасаден малтер